woensdag, 23. november 2005 - 13:29

Huurders voelen zich minder gezond

Amstelveen

Mensen oordelen vaker negatief over hun gezondheid, naarmate ze een lagere positie op de maatschappelijke ladder innemen. Nieuwe analyses laten zien dat naast inkomen en opleiding ook de woonsituatie een belangrijke rol speelt.

Gemiddeld oordelen huurders minder positief over hun gezondheid dan bewoners van koopwoningen. Naarmate de woningwaarde hoger is, daalt het aandeel personen met een minder goede gezondheid. Dit geldt voor zowel huurders als mensen met een eigen woning. Dit blijkt uit vandaag verschenen cijfers van het CBS.

Bewoners van een woning uit het goedkoopste huursegment oordelen bijna drie keer zo vaak negatief over hun gezondheid als bewoners van een eigen woning uit de hoogste prijsklasse.

Van oudsher zijn inkomen en opleiding de meest gebruikte kenmerken om sociaal-economische indelingen te maken. Hoe hoger het besteedbaar huishoudensinkomen en de opleiding, des te groter is het aandeel personen dat de eigen gezondheid als goed of zeer goed ervaart. Deze geconstateerde sociaal-economische verschillen zijn in lijn met bevindingen uit andere onderzoeken.
Categorie:
Tag(s):