donderdag, 22. december 2005 - 9:37

Iets meer banen

Amstelveen

In het derde kwartaal van 2005 waren er iets meer banen dan in het tweede kwartaal. Voor seizoenseffecten gecorrigeerd nam het aantal banen van werknemers met 7 duizend toe. Daarmee zet het lichte herstel van de werkgelegenheid door. De loonkosten per arbeidsjaar waren in het derde kwartaal 2,2 procent hoger uit dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Voor de tweede keer sinds het begin van 2003 is van kwartaal op kwartaal sprake van een lichte banengroei, en wel van 7 duizend banen. In de loop van 2003 gingen er gemiddeld 40 duizend banen per kwartaal verloren. Sindsdien is de daling teruggelopen tot 12 duizend in het eerste kwartaal van 2005, gevolgd door de lichte groei in het tweede en derde kwartaal. Seizoeninvloeden kunnen een sterk effect hebben op de werkgelegenheid. Voor een goed beeld van de kortetermijnontwikkelingen is daarom gebruik gemaakt van seizoengecorrigeerde kwartaalcijfers.
Categorie:
Tag(s):