maandag, 28. februari 2005 - 18:49

IGZ opent meldpunt verpleeghuizen

Amstelveen

Op dinsdag 1 maart opent de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het meldpunt verpleeghuizen. Bij dit centrale meldpunt kunnen mensen rechtstreeks terecht met klachten over situaties van onverantwoorde zorg in verpleeghuizen. Signalen van patiënten, cliënten, familieleden, vrijwilligers, zorgverleners en beroepsbeoefenaars zijn een onmisbare hulp bij het opsporen van gebreken. Hiermee kan de IGZ optreden om te voorkomen dat de veiligheid en kwaliteit van zorg in gevaar komen. Mensen die bellen met het meldpunt krijgen een medewerker van het telefoonteam aan de lijn die de klachten en opmerkingen registreert. Een speciaal team van inspecteurs beoordeelt vervolgens of er sprake is van een calamiteit of mogelijke structurele tekortkomingen in de zorg.

Er is sprake van een structurele tekortkoming wanneer zich regelmatig dezelfde klachten voordoen, als verschillende mensen dezelfde klachten hebben of als er meer klachten over één verpleeghuis zijn. Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis in de gezondheidszorg die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid. Mogelijke structurele tekortkomingen en calamiteiten kunnen voor de inspectie aanleiding zijn een oriënterend onderzoek te doen.

De inspectie informeert de melder altijd over de afhandeling van de klacht. Als het gaat om een incident verwijst de IGZ door naar de klachtencommissie van het verpleeghuis. Een incident is een éénmalige gebeurtenis die niet van structurele betekenis is voor de kwaliteit van zorg. Het meldpunt is op drie manieren te bereiken. Op werkdagen is het meldpunt tussen 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur te bereiken op telefoonnummer 0800-1205.

Daarnaast kunnen klachten digitaal verstuurd worden door het klachtenformulier in te vullen op www.meldpunt-verpleeghuiszorg.nl. Ook kunnen mensen een brief schrijven aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, t.a.v. Meldpunt verpleeghuizen, Postbus 16119, 2500 BC Den Haag.
Provincie:
Tag(s):