dinsdag, 22. november 2005 - 14:07

IJsbaan in Tholen-stad

Tholen

Wethouder F.J. Goossen wil een ijsbaan in de plannen voor de ontwikkeling van van het havengebied van Tholen en de revitalisering van het bedrijventerrein Noord. De wethouder heeft dit besproken stichting STAD (Samen Thoolse Activiteiten Doen). Dit plan kan alleen slagen als het een onderdeel is van grotere ontwikkelingsplannen.

Naar verwachting zal het aanleggen van een ijsbaan hoge investeringen met zich meebrengen en de huidige financiële positie van de gemeente heeft weinig ruimte voor nieuwe, losstaande investeringen.

Het bestuur van de stichting STAD wil al langer een ijsbaan in Tholen- stad. Momenteel wordt in de winter de Vest gebruikt om te schaatsen als het vriest. Het waterpeil is in de Vest is niet constant en als het ijs niet dik genoeg is ontstaan er gevaarlijke situaties.

Ondanks waarschuwingen maken veel jongeren toch gebruik van het ijs op de Vest, met alle risico’s van dien. De Stichting wil een veilige schaatsvoorziening regelen voor deze jeugd en kiest voor de voormalige oesterputten als perfecte locatie.

Voor de oesterputten zijn meerdere, multifunctionele bestemmingen mogelijk. Deze plannen moeten nog worden uitgewerkt volgens wethouder Goossen die dan ook een voorstander is van dit plan.

De wethouder is met STAD overeen gekomen dat de Gemeente zal gaan zorgen dat inwoners gewaarschuwd worden middels de gemeentelijke voorlichtingspagina, een internetsite en waarschuwingsbordjes, dat schaatsen op de Veste gevaarlijk is tijdens vriesweer.
Provincie:
Tag(s):