donderdag, 10. maart 2005 - 14:09

Inflatie loopt in februari iets op

Voorburg

De inflatie is in februari 2005 uitgekomen op 1,6 procent. Dat is 0,1 procentpunt hoger dan in januari. Toen lagen de prijzen voor consumenten 1,5 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging van de inflatie in februari 2005 is vooral veroorzaakt door hogere prijzen voor autobrandstoffen en verse groenten. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode kwam in februari 2005 uit op 1,5 procent.
<BR>

Prijzen in februari 0,5 procent hoger dan in januari
De prijzen voor consumenten zijn in februari met gemiddeld 0,5 procent gestegen ten opzichte van januari. De grootste stijging deed zich voor bij kleding en schoeisel. Dat is echter gebruikelijk voor de tijd van het jaar vanwege het einde van de uitverkoop en de introductie van de nieuwe zomercollectie. Daarnaast zijn flinke prijsstijgingen gemeten voor autobrandstoffen en voor verse groenten en fruit. Ook koffie werd in februari duurder.

Inflatie naar 1,6 procent
Door de prijsstijgingen in februari van autobrandstoffen, koffie, verse groenten en fruit is de inflatie opgelopen naar 1,6 procent. In januari was de inflatie al gestegen naar 1,5 procent door de fors hogere prijzen voor gas en elektriciteit. De inflatie bedroeg in 2004 nog gemiddeld 1,2 procent.
Ondanks de prijsstijging van groente, fruit en koffie is het totale pakket voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken in februari gemiddeld nog 2,2 procent goedkoper dan een jaar eerder. Dat is wel minder dan in januari, toen de prijsdaling op jaarbasis nog 3,4 procent was.

Inflatie volgens Europese rekenregels stijgt eveneens
De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in februari 2005 uitgekomen op 1,5 procent. In januari was dat 1,2 procent.
De inflatie volgens de HICP in de Eurozone was in januari 2005 gemiddeld 1,9 procent. Met 1,2 procent had Nederland voor de tiende maand op rij de laagste inflatie in de Eurozone, op Finland na. Buiten de Eurozone hadden ook de EU-lidstaten Zweden en Denemarken in januari een lagere inflatie dan Nederland. Eurostat, het Europese statistische bureau, verwacht dat de inflatie in de Eurozone in februari zal uitkomen op 2,0 procent.

Technische toelichting
De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex (CPI) geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijsverandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens. De reeks is vanaf 2003 gebaseerd op het consumptiepakket uit het jaar 2000.

Spreiding van prijswaarneming
Met ingang van november 2004 is het tijdschema van de prijsenquête in de winkels gewijzigd. Prijzen worden nu gespreid over de eerste drie weken van de maand waargenomen. Dit kan tot november 2005 een incidentele invloed hebben op details van de inflatiecijfers.

Afgeleide consumentenprijsindex
In de afgeleide consumentenprijsindices van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de productgebonden belastingen en subsidies en van de consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd.

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP)
De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (de MUICP) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de landen die deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie, ofwel de Eurozone. Het EICP-cijfer geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de gehele Europese Unie. Vanaf de toetreding van tien nieuwe lidstaten in mei 2004 is dit cijfer gebaseerd op de 25 landen van de Europese Unie. De uitkomsten over februari 2005 voor de afzonderlijke landen van de Europese Unie zullen op 16 maart worden gepubliceerd door Eurostat. Meer achtergrondinformatie over de consumentenprijsindex is te vinden op:
www.cbs.nl/nl/publicaties/artikelen/macroeconomie/prijzen/index.htm

Voorlopige uitkomsten
De gegevens over de consumentenprijsindex hebben in het algemeen gedurende één maand een voorlopig karakter. Cijfers kunnen worden aangepast op grond van nagekomen gegevens. In de tabellen zijn bijgestelde cijfers cursief aangegeven. Enkele detailuitkomsten over januari zijn op grond van nagekomen informatie daadwerkelijk bijgesteld. Het betreft met name de uitkomsten voor sociale bescherming (onderdeel kinderopvang). Deze bijstellingen hebben niet geleid tot een aanpassing van de eerder gepubliceerde uitkomst van de inflatie volgens de CPI, maar wel van de inflatie volgens de HICP. Die is voor januari bijgesteld van 1,3 procent naar 1,2 procent. De uitkomsten van de CPI over januari zijn in tegenstelling tot het normale publicatieschema nog steeds voorlopig. Over de ontwikkeling van de onroerende zaakbelasting zijn namelijk nog niet alle benodigde gegevens beschikbaar.

Categorie:
Tag(s):