dinsdag, 8. maart 2005 - 17:43

Informatie bij ramp moet beter

Den Haag

De informatievoorziening ten behoeve van de rampenbestrijding is onvoldoende op orde. Dit leidt ertoe dat de kans op slachtoffers en materiële schade als gevolg van een ramp groter is dan nodig. De urgentie om dit te verbeteren blijkt uit talloze voorbeelden uit binnen- en buitenland. Daarom heeft minister Remkes van Binnenlandse Zaken op 5 maart jl. de Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding ACIR ingesteld.
<BR>Dit is een onafhankelijke adviescommissie met de opdracht om een plan van aanpak op te stellen voor het verbeteren van de informatievoorziening ten behoeve van de rampenbestrijding.

De ACIR is van mening dat een goede informatievoorziening ten behoeve van de rampenbestrijding is gestoeld op goede informatievoorziening in de reguliere situatie. Daarbij is de grens tussen een crisis, een incident en een ramp niet scherp te trekken. Het gaat uiteindelijk om grootschalig gezamenlijk optreden door de betrokken ketenpartners.
De ACIR heeft geconstateerd dat knelpunten in de informatievoorziening veelal achterliggende oorzaken hebben in de bestuurlijk/financiële en organisatorische context. Technische oplossingen kunnen op zichzelf derhalve geen duidelijke verbetering van de informatievoorziening opleveren. Als gevolg daarvan doet de ACIR vanuit het perspectief van een structurele verbetering van de informatievoorziening aanbevelingen op bestuurlijk/financieel en organisatorisch niveau. Daarbij geeft de ACIR aan dat de informatie die ‘in ieder geval’ benodigd is voor de betrokken besturen en hulpverleningsdiensten randvoorwaardelijk beschikbaar en toegankelijk is.

© BON / FBF.NL
Provincie:
Tag(s):