woensdag, 13. juli 2005 - 22:11

ING schrapt 450 banen IT-ers

Amsterdam

ING heeft woensdag bekend gemaakt dat ze 450 banen in de IT-sector gaat schrappen. ING zegt dat ze hiertoe genoodzaakt is om haar concurrentiepositie te behouden in de volwassen Benelux markt in het bijzonder.

Als gevolg van stroomlijning komen 450 arbeidsplaatsen te vervallen. Het gaat hierbij om medewerkers die IT-Infrastructuur werkzaamheden uitvoeren voor zowel de bank- als verzekeringsactiviteiten van ING. In Nederland zullen 400 arbeidsplaatsen komen te vervallen voor het eind van 2005. In België komen 50 arbeidsplaatsen te vervallen. Als gevolg van stroomlijning in de Benelux verwacht ING jaarlijkse besparingen van EUR 39 miljoen te realiseren. De verwachte eenmalige ontslag- en afvloeiingskosten bedragen EUR 57 miljoen, waarvoor een voorziening zal worden genomen in het derde kwartaal van 2005. De betreffende Operations & IT divisie telt ongeveer 18.000 werknemers.ING neemt haar sociale verantwoordelijkheid richting werknemers serieus en zal zich tot het uiterste inspannen om het boventallige personeel in Nederland 'van werk naar werk' te begeleiden. Het Sociaal Plan en de nieuwe CAO van ING treden hierbij in werking. ING heeft een mobiliteitscentrum opgezet om medewerkers te ondersteunen bij het zoeken naar passende functies. In België komen arbeidsplaatsen te vervallen als gevolg van natuurlijk verloop. ING heeft de ondernemingsraden en de vakbonden ingelicht over de voorgenomen stroomlijning.Naast de plannen voor stroomlijning, gaf ING al eerder aan dat men momenteel tevens de mogelijkheden van sourcing onderzoekt. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het uitbesteden van activiteiten elders binnen ING danwel buiten ING aan een derde partij. ING zal op basis van dit onderzoek vaststellen of andere bedrijven bepaalde activiteiten tegen dezelfde kwaliteit, met meer flexibiliteit en tegen lagere kosten kunnen uitvoeren dan ING zelf. ING benadert sourcing op projectmatige basis en zal hierover communiceren indien daartoe aanleiding bestaat.
Categorie:
Tag(s):