maandag, 3. oktober 2005 - 11:29

Ingebruikname C2000 probleemloos verlopen

Regionaal

Op 28 september is de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (het gebied van Harderwijk tot Winterswijk) overgegaan op het communicatiesysteem C2000. Dat betekent dat Politie, Brandweer en Ambulancedienst vanaf dat moment werken met de nieuwe digitale C2000 portofoons en mobilofoons.

De drie diensten kunnen nu bij calamiteiten met elkaar communiceren en met collega’s in andere regio’s. En dat met een spraakkwaliteit die het huidige analoge spraakverkeer vele malen overtreft.

De omschakeling bij de gemeenschappelijke meldkamer in Apeldoorn van het analoge naar het digitale systeem verliep probleemloos. Alle medewerkers zijn of worden op dit moment opgeleid in het gebruik van de nieuwe digitale portofoons en mobilofoons.

De invoering van C2000 is enkele malen uitgesteld, onder andere omdat de regionale dekking niet gegarandeerd kon worden. Inmiddels zijn deze problemen opgelost. De vertraging van de invoering heeft als gunstig effect gehad dat de regio nu wel over de nieuwste software en apparatuur beschikt.

Aanleiding C2000
In 1995 besloot het toenmalige kabinet dat er een landelijk digitaal netwerk moest komen voor politie, brandweer, ambulancediensten en de Koninklijke Marechaussee. Dat zou vooral bij grote rampen van cruciaal belang zijn, omdat dan alle betrokken hulpverleners optimaal met elkaar kunnen communiceren. Dit traject werd versneld door de rampen in Enschede en Volendam.

Tevens werd toen beslist dat elke veiligheidsregio’s (in totaal 25) moest beschikken over een gezamenlijke meldkamer van de hulpverleningsdiensten politie, brandweer en ambulancedienst. De regio Noord- en Oost-Gelderland had als één van de weinigen op dat moment reeds een gezamenlijke meldkamer: de Gemeenschappelijke Meldkamer Apeldoorn (GMA). Door gebruik van het Gemeenschappelijke Meldkamer Systeem (GMS) kunnen de drie disciplines bij calamiteiten snel en efficiënt samenwerken bij de afhandeling daarvan.

C2000 in kort bestek
C2000 is een nieuw digitaal, landelijk dekkend netwerk voor een snelle en goed beveiligde communicatie voor brandweer, ambulancediensten en politie.
Nu nog hebben alle regionale organisaties van de hulpverleningsdiensten hun eigen netwerken in gebruik, in totaal bijna 100 stuks, verdeeld over heel Nederland. Onderlinge communicatie is daardoor bijzonder lastig. De huidige apparatuur is gebaseerd op de verouderde analoge technologie. Die is technisch afgeschreven en duur in onderhoud en aanschaf. C2000 is het antwoord hierop.
De invoering gebeurt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK. De praktische invoering gebeurt door het ITO in samenwerking met de regio’s.

C2000 is niet af te luisteren met behulp van scanners, reden waarom ook slechts een beperkt aantal diensten gebruik mag maken van dit digitale netwerk. Bij verlies of diefstal van een portofoon kan dit onmiddellijk op afstand worden afgesloten van het netwerk. Het apparaat kan dan niet meer ontvangen of zenden. De vinder of dief van een dergelijk apparaat heeft er dus geen baat bij.

Bij de politie zijn de portofoons op de persoon verstrekt. Elke agent op straat heeft dus een eigen portofoon.Op dit moment zijn of worden alle eindgebruikers van C2000-apparatuur opgeleid. Vervolgens worden vanaf half oktober in zo’n 500 voertuigen van politie, brandweer en ambulancedienst de mobilofoons ingebouwd. Deze operatie wordt in februari afgerond. Overigens hebben de portofoons dezelfde mogelijkheden als de mobilofoons

©BON
Provincie:
Tag(s):