vrijdag, 15. april 2005 - 9:08

InHolland onder de loep

Arnhem

Na lang aandringen van de SP heeft staatssecretaris Rutte toegezegd dat hij de Onderwijsinspectie een onderzoek laat uitvoeren naar het functioneren van Hogeschool InHolland. Tevens gaat hij één rechtsgang instellen voor alle geschillen tussen instellingen en studenten. Ook zullen alle studenten toegang krijgen tot onafhankelijke informatie over de kwaliteit van opleidingen.

Onderwijswoordvoerder Fenna Vergeer van de SP noemt het winst dat Rutte de inspectie onderzoek laat verrichten bij InHolland. Zij trok al herhaalde malen aan de bel over de dalende onderwijsuitgaven en de stijgende bestedingen aan gebouwen, overhead en marketing. Rutte maakt zich daar nu ook zorgen over. 'Dat is winst', aldus Vergeer. 'Zijn voorganger Nijs keek altijd de andere kant op.'

Door de invoering van marktwerking, bestuurlijke autonomie van de instellingen en jarenlange bezuinigingen wordt er steeds minder aan lessen en begeleiding uitgegeven. Extreme schaalvergroting heeft geleid tot hogere managementlasten, de concurrentie tot uitgaven aan prestigieuze gebouwen, marketing en reclame. De SP wil dat de overheid de financiële autonomie van hogescholen aan regels bindt.

Het aantal uren dat een docent per student heeft, moet worden vergroot, de bureaucratische uitgaven dienen te dalen. Al eerder zegde minister Van der Hoeven aan de SP toe om de managementsalarissen openbaar te maken. Vergeer: 'Dat is een eerste stap, de volgende moet zijn dat salarissen en bonussen gelimiteerd worden.'

Twee eerdere wensen van de SP worden ook ingewilligd. Om de rechten van studenten te verbeteren komt er één landelijke rechtsgang. En alle studenten zullen toegang krijgen tot onafhankelijke informatie over de kwaliteit van opleidingen.
Provincie:
Tag(s):