woensdag, 7. december 2005 - 18:38

Innovatieklimaat in Nederland

Utrecht

De overheid zal zich in de toekomst verantwoordelijk blijven voelen voor het innovatieklimaat in Nederland. Innovatie blijft hoog op de agenda staan, 'het is geen modegril', aldus minister-president Jan Peter Balkenende aan het slot van het Innovatie Event dat vandaag door het Innovatieplatform wordt georganiseerd.

Het Event telde ruim 2.000 bezoekers en liet talrijke innovatievoorbeelden van kennisinstellingen en bedrijven zien. Op het Event werd ook een evaluatie van de eerste twee jaar Innovatieplatform gepubliceerd. Het Platform heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat innovatie hoog op de politieke agenda staat. Ook blikte het Platform vooruit, naar 2006 en zelfs naar 2027.
Provincie:
Tag(s):