donderdag, 3. februari 2005 - 10:32

Inspraak nieuw Streekplan Gelderland 2005

Gelderland

Hoe gebruiken we in de toekomst de ruimte in Gelderland? Dàt staat in het nieuwe streekplan Gelderland 2005, dat Gedeputeerde Staten op 14 december 2004 in ontwerp hebben vastgesteld. Het streekplan geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid voor de komende jaren weer. Tegelijk met het ontwerpstreekplan stelden Gedeputeerde Staten de Strategische Milieubeoordeling (SMB) vast, die op grond van de Europese richtlijn voor het nieuwe streekplan is uitgevoerd.

Het ontwerpstreekplan en het SMB-rapport gaan nu de inspraak in. Beide stukken liggen van 7 februari tot 8 maart 2005 ter inzage in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, de bibliotheek van het Provinciehuis (Markt 11, Arnhem), de waterschapskantoren en de openbare bibliotheken in Gelderland. Bovendien staat de informatie op internet: www.gelderland.nl/streekplan.

Ook geven Provinciale Staten u de gelegenheid om met hen van gedachten te wisselen over het ontwerpstreekplan en het SMB-rapport. Dat kan op dinsdag 29 maart om 19.30 uur in congrescentrum De Reehorst, Bennekomseweg 24 in Ede.

Bron: Gemeente Ede
Provincie:
Tag(s):