woensdag, 29. juni 2005 - 10:53

Internetbellen, OPTA luisterend oor

Den Haag

Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft besloten om KPN meer ruimte te geven om kortingen te verlenen op de markt voor vaste telefonie, die door de opkomst van onder andere internetbellen steeds meer concurrentie kent.

Alternatieve aanbieders van vaste telefonie krijgen daarbij de mogelijkheid om zelf abonnementen te verkopen aan eindgebruikers. OPTA legt aan KPN de verplichting op hier aan mee te werken, hetgeen de concurrentie naar verwachting verder stimuleert. De regulering van de markt voor internationaal bellen vervalt in het geheel. OPTA stelt verder vast dat onder de huidige regulering de markt voor breedband internettoegang naar behoren functioneert. Op enkele markten voor huurlijnen vervallen verplichtingen voor KPN.

KPN heeft op vrijwel alle vaste telefoniemarkten nog steeds aanmerkelijke marktmacht. Veel van de huidige verplichtingen waaraan KPN moet voldoen om marktwerking te stimuleren blijven dan ook in stand. Nieuw is dat de zogenaamde carrier (pre)select-bedrijven de mogelijkheid krijgen een totaalpakket aan hun klanten te bieden. Dat wil zeggen, zij kunnen één rekening gaan sturen voor zowel het abonnement als de telefoongesprekken. Nu nog wordt het abonnement door KPN gefactureerd en het belverkeer door de alternatieve aanbieder.
Categorie:
Tag(s):