maandag, 17. oktober 2005 - 10:24

Jaarlijks ongeveer honderd dodelijke bedrijfs-ongevallen

Amstelveen

In 2004 zijn in Nederland 93 personen overleden aan de gevolgen van een bedrijfsongeval. Knel raken is de meest voorkomende oorzaak van een dodelijk ongeval, gevolgd door vallen. Een kwart van de slachtoffers was werkzaam in de bouw, zo blijkt uit maandag verschenen cijfers van het CBS.

De 93 dodelijke slachtoffers waren er 16 minder dan in 2003, maar 4 meer dan in 2002. Het aantal overledenen door een bedrijfsongeval schommelde in de periode 1996-2004 tussen de 88 en 126 per jaar.

Bijna vier op de tien dodelijke slachtoffers in 2003 en 2004 zijn overleden na beknelling. Ruim een kwart kwam dodelijk ten val. Daarnaast is een op de acht om het leven gekomen door een zwaaiend of vallend voorwerp.

Bij drie op de tien dodelijke slachtoffers was een transportmiddel betrokken, zoals een hijskraan, shovel of lift. In de transportsector gold dit zelfs voor 70 procent. Maar ook in de landbouw, de industrie en de handel was bij een kwart tot de helft van de dodelijke ongevallen een transportmiddel betrokken.

In een kwart van de gevallen had het ongeval te maken met een gebouw of constructie, zoals een ladder, steiger of dak. In de bouw was dit bij de helft van de slachtoffers het geval.

In 2003 en 2004 samen was ruim een kwart van de dodelijke slachtoffers werkzaam in de bouw en eenvijfde in de industrie. Ook uitgedrukt per 100 duizend werkenden kende de bouwnijverheid met 5,8 het hoogste aantal dodelijke ongevallen, gevolgd door de landbouw en visserij met 4,9. De bedrijfstak industrie stak hierbij met 1,9 gunstig af.

Onder de 93 slachtoffers in 2004 waren 72 mensen die in Nederland wonen. Dat betekent dat eenvijfde van de dodelijke slachtoffers niet in de Nederlandse bevolkingsadministratie voorkomt. De sector transport en vervoer heeft met bijna de helft het hoogste aandeel niet-ingezetenen. Dit is deels te verklaren door ongevallen die plaatsvinden in havens.
Categorie:
Tag(s):