vrijdag, 23. december 2005 - 9:16

Jacht op reeën open

Utrecht

De jacht op het reewild in het Utrechtse is open. Er mogen dit seizoen van de provincie 640 van de 2000 in de provincie Utrecht levende reeën worden afgeschoten. Volgend seizoen mogen er 546 reeën worden gejaagd. Volgens de Faunabeheereenheid Utrecht is dat nodig om een duurzame en gezonde reeënstand te behouden.

Er worden per jaar ongeveer 1200 reekalveren geboren, die na een jaar gaan zwerven naar een eigen territorium. Dit zwerven leidt tot veel aanrijdingen; in de provincie Utrecht worden per jaar door reeën 200 aanrijdingen veroorzaakt. De jacht is in handen van jagers van de wildbeheereenheden, die in het bezit moeten zijn van een jachtakte.

Reegeiten en –kalveren mogen geschoten worden tot einde maart. De jacht op reebokken begint op 1 april en duurt tot eind augustus 2006. Het ree is een beschermd dier, dat normaliter niet bejaagd mag worden. De provincie verleent ontheffing van dit jachtverbod.
Provincie:
Tag(s):