donderdag, 10. november 2005 - 11:19

Janssen nieuwe burgemeester van Zeist

Zeist

De heer drs. J.J.L.M. Janssen wordt naar verwachting begin januari de nieuwe burgemeester van de gemeente Zeist. Dit heeft de gemeenteraad besloten tijdens de raadsvergadering woensdagavond. De raad is ervan overtuigd dat de heer Janssen dankzij zijn brede ervaring, enthousiasme en daadkracht een aanwinst zal zijn voor Zeist.

De gemeenteraad volgt daarmee het unanieme advies op van de vertrouwenscommissie. Deze commissie bestaande uit 7 fractievoorzitters (uitgezonderd D66), Floris Veenendaal als voorzitter en drie adviseurs Wethouder Wim den Heijer, gemeentesecretaris Fred Schriever en raadsgriffier Johan Janssen, was aangesteld om de kandidaten te beoordelen. Een voorselectie van 8 kandidaten (van de in totaal 23 kandidaten) is gemaakt in overleg met de commissaris van de Koningin, de heer Staal. Op basis van een aantal uitgebreide gesprekken heeft de commissie besloten om de heer Janssen aan te bevelen als nieuwe burgemeester voor Zeist. De huidige burgemeester R.G. Boekhoven neemt afscheid van Zeist wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De vertrouwenscommissie heeft het volste vertrouwen dat de heer Janssen een uitstekende burgemeester voor gemeente Zeist zal zijn. Hij wordt door de gemeenteraad aanbevolen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De beslissing over de burgemeestersbenoeming wordt genomen door de Kroon, op voordracht van de Minister. De Minister volgt in principe de aanbeveling van de gemeenteraad. Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester begin januari aan de slag kunnen gaan.
Provincie:
Tag(s):