dinsdag, 25. januari 2005 - 16:17

Jeugdmonitor 12-19 jaar schetst positief beeld Eper jeugd

Epe

Uit onderzoek van de GGD Gelre-IJssel blijkt dat de jeugd in Epe beter in zíjn of haar vel zit dan leeftijdsgenoten in de regio. De jeugd in Epe beweegt meer, pleegt minder strafbare feiten en voelt zich minder vaak onveilig.

Uitkomsten jeugd Epe
De uitkomsten van Epe als geheel zijn relatief gunstig ten opzichte van de rest van de regio. Jongeren die aan het onderzoek hebben meegedaan in de gemeente Epe wijken op geen enkel punt in negatieve zin af van de jongeren in Oost-Nederland. Op een aantal punten wijken de jongeren zelfs in positieve zin af. Zij bewegen meer, ontbijten vaker, gebruiken minder vaak hasj of wiet, staan minder vaak negatief tegenover homoseksualiteit, missen minder vaak een jongerenplek in de buurt, plegen minder vaak strafbare feiten en voelen zich minder vaak onveilig.

Uit de resultaten van E-MOVO blijkt dat de meeste jongeren in Oost Nederland opgroeien in goede lichamelijke gezondheid. De leefwijze van jongeren is echter minder goed te noemen, met name wanneer het gaat om roken, overmatig alcoholgebruik, te lage consumptie van groente en fruit en te weinig beweging (wat leidt tot overgewicht). Naast een ongezonde leefwijze is psychische problematiek een gezondheidsprobleem.
Provincie:
Tag(s):