zaterdag, 26. maart 2005 - 13:58

Jongeren geloven in leven na de dood

Hilversum

Van de jongeren in Nederland is meer dan de helft ervan overtuigd dat er leven is na de dood en gelooft 59% in de herrijzenis van Jezus. Deze en andere resultaten worden gepresenteerd door het IKON-programma IKON-LIVE dat in samenwerking met het onderzoeksbureau Motivaction onderzoek heeft gedaan naar deze levensvragen. Het onderzoek is uitgevoerd onder bijna duizend jongeren in de leeftijd van 15 tot 40 jaar, waaronder ook Nederlanders van allochtone afkomst. Ikon heeft de uitzending gepland voor eerste paasdag.

Van de allochtone Nederlanders denkt ruim tweederde dat het leven zich op een bepaalde manier na de dood voortzet. Van de ondervraagden gelooft ongeveer een kwart in reïncarnatie.
Ook werd de betekenis van Pasen voorgelegd aan de onderzoeksgroep. Iets meer dan de helft wist de juiste betekenis van het paasfeest te benoemen: de wederopstanding van Jezus. Op de vraag wat de Nederlanders dan met Pasen doen, antwoord 28% dat het een dag is als alle anderen. De kerk hoeft ook niet op veel aanloop te rekenen onder deze groep. Slechts 14% geeft aan naar de kerk te zullen gaan. Wel worden er tijdens het paasweekeinde meer eieren gegeten. © BON/Foto: John Peters
Provincie:
Tag(s):