vrijdag, 30. september 2005 - 12:56

Jongeren willen wèl, maar kunnen niet.......

Nederland

De Taskforce Jeugdwerkloosheid is een actie gestart om inzichtelijk te krijgen wat het tekort aan leerbanen is. Op www.ikwileenleerbaan.nl kunnen jongeren aangeven dat zij tot op heden nog geen leerbaan hebben gevonden en in welke sector zij een leerbaan zoeken. Meer dan 2000 jongeren hebben via de site aangegeven dat zij nog een leerbaan zoeken. Hierdoor kunnen jongeren die graag naar school gaan niet aan hun opleiding beginnen. Tot en met vandaag hebben 2116 jongeren zich gemeld. De top vijf sectoren met de grootste knelpunten zijn de gezondheidszorg, daarna administratief, handel, techniek, transport, verzorgende beroepen en de bouw.

De Taskforce zal met alle betrokken partijen tot 1 januari 2006 de maximale inspanning leveren om jongeren een leerbaan te bezorgen. Jongeren die zich voor 1 oktober hebben
ingeschreven bij een Regionaal opleidingscentrum hebben nl nog tot 1 januari de tijd om een leerbaan te vinden.

Daarom roept Hans de Boer alle werkgevers op om zaterdag 1 oktober a.s. leerbanen te melden bij CWI. Zaterdag is de landelijke banenmarkt waarop alle CWI-vestigingen zijn
geopend voor jongeren en werkgevers. Op deze landelijke banenmarkt is voor jongeren die een leerbaan zoeken een leerbaanloket ingericht. Hans de Boer roept ook alle scholen op om de jongeren die zich zaterdag op school willen inschrijven dit ook te doen. Zo doen we allemaal mee om de jongeren een kans te geven.

De Taskforce Jeugdwerkloosheid is ingesteld door de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doelstelling van de
Taskforce is om in vier jaar tijd 40.000 jeugdbanen te realiseren en een sluitende aanpak voor jongeren: iedere werkloze jongere binnen zes maanden weer terug op school of aan het werk. Om dit te bereiken stimuleert en faciliteert de Taskforce werkgevers, intermediairs, opleiders en gemeenten om optimaal samen te werken. ©BON
Provincie:
Tag(s):