vrijdag, 12. augustus 2005 - 16:23

Kabinet belooft lastenverlichting

Den Haag

De regering zal de lasten in 2006 verlichten om de koopkracht van burgers te ondersteunen. Die toezegging deed minister Zalm van Financiën vandaag na afloop van de eerste ministerraad na het zomerreces. Volgens Zalm moest hij deze garantie wel geven, omdat niet kon worden beloofd dat niemand er volgende jaar op achteruit zou gaan. 'Individuele garanties zijn nu eenmaal niet te geven', weet de VVD'er.

'Maar het kabinet wil voorkomen dat héle groepen in 2006 in de min belanden.'

De bewindsman noemde het verder 'heel mooi' dat er eindelijk betere cijfers zijn over de Nederlandse economie. Zo voorspelde het Centraal Planbureau (CPB) gisteren een groei van 2,25 procent voor 2006, een kwartprocent meer dan eerder werd verwacht. Belangrijker nog, zo stelt Zalm, zijn de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de economie in het tweede kwartaal van dit jaar onverwacht met 1,2 procent is toegenomen. Zalm: 'Dat zijn realisaties, geen prognoses.'

De vice-premier toonde zich bovendien ingenomen over de voorspelling van het CPB dat er volgend jaar banen bijkomen. Toch leidt de hogere groei in 2006 volgens het planbureau nog niet tot meer koopkracht. Gevreesd wordt dat veel burgers erop achteruit zullen gaan. In de begrotingsbesprekingen die het kabinet de komende twee weken voert zal de koopkracht daarom 'een prominente plaats' innemen, zo beloofde de liberaal.

Zalm wil niet zeggen of het kabinet de extra aardgasbaten van zo'n 1,5 miljard euro zal aanspreken om de koopkracht te repareren. Volgens de afspraken uit het regeerakoord is dat geld bedoeld voor wegen, bruggen en andere infrastructuur.

Ook volgens minister Hoogervorst van Volksgezondheid 'beseft het kabinet dat er nog iets moet gebeuren'. Zalms partijgenoot sprak de berichten tegen dat de zorgpremie in 2006 veel hoger zal uitvallen dan de geraamde 1100 euro. 'Ik ga nog steeds uit van ongeveer 1100 euro', aldus de VVD'er, die verder toezegde dat het kabinet bij zijn koopkrachtmaatregelen speciaal aandacht zal schenken aan ouderen. 'Want die hebben nog iets te goed.'
Categorie:
Tag(s):