vrijdag, 28. oktober 2005 - 18:08

Kabinet pakt recidive in het verkeer aan

Den Haag

Een automobilist of bromfietser die binnen vijf jaar na een veroordeling opnieuw zwaar de fout ingaat, krijgt automatisch een rijontzegging opgelegd. De nieuwe maatregel is bijvoorbeeld bedoeld voor de bestuurder die rijdt onder invloed van alcohol, een excessieve snelheidsovertreding maakt of een verkeersongeval veroorzaakt met ernstige gevolgen. Dit staat in een wetsvoorstel van ministers Donner van Justitie en Peijs van Verkeer en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

De rechter kan nu al voor een groot aantal zware verkeersdelicten een rijontzegging opleggen, maar is daartoe niet verplicht. Het kabinet wil dat bij verkeersrecidive veranderen. Wegpiraten die opnieuw een ernstig verkeersdelict begaan vormen een grote bedreiging voor de verkeersveiligheid. Door het tweede delict negeert de automobilist of bromfietser een eerdere strafrechtelijke afdoening. Een verplichte rijontzegging voor een bepaalde periode is in die gevallen daarom gerechtvaardigd. Van de maatregel gaat naar verwachting een preventieve werking uit: een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Daarnaast wil het kabinet dat automobilisten bij recidive het rijbewijs definitief kwijt zijn als zij van de rechter een rijontzegging van één jaar of meer opgelegd hebben gekregen. Zij zullen opnieuw examen moeten doen. Deze maatregel geldt voor alle gevallen waarin een rechter op grond van de Wegenverkeerswet de rijbevoegdheid van een automobilist kan ontzeggen. Verder maken de voorstellen geen onderscheid tussen werk en privé. Ook beroepschauffeurs die privé rijden en een ernstig verkeersdelict begaan, kunnen bij recidive hun rijbewijs kwijtraken.

De drie soorten verkeersdelicten, waar een verplichte rijontzegging voor moet gaan gelden, zijn vooral gekozen omdat ze veel gevaar opleveren. Na rijden onder invloed en het begaan van grove snelheidsovertredingen is bovendien sprake van een betrekkelijk hoge recidive, zo blijkt uit een in 2004 afgerond recidive-onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Ook behoren ze sinds jaar en dag tot de kern van het verkeersveiligheidsbeleid. Door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur wordt nog nader vastgesteld wat de duur van de rijontzegging gaat worden in relatie tot de ernst van het verkeersdelict.

Uit ervaring blijkt dat deze verkeersdeelnemers zich vaak ook schuldig maken aan bumperkleven, agressief rijgedrag, inhalen over een doorgetrokken streep en andere grove
verkeersovertredingen. Snelheidsovertredingen van meer dan 40 km te hard op autosnelwegen en 30 km te hard op overige wegen vallen onder het strafrecht.

Het kabinet wil met een eenvoudig puntenstelsel zonder al te veel administratieve rompslomp het verkeersbeleid aanscherpen voor automobilisten die zèlf achter het stuur hebben gezeten en door de politie zijn staandegehouden. Bovendien is het merendeel van deze verkeersdelicten redelijk eenvoudig op te sporen met behulp van hoogwaardige technische apparatuur.

Lichte verkeersdelicten (Mulderfeiten) die op kenteken worden bekeurd en veelal met een boete worden afgedaan, vallen buiten de werking van het wetsvoorstel.
Categorie:
Tag(s):