vrijdag, 4. november 2005 - 17:52

Kabinet vereenvoudigt regels auto van de zaak

Den Haag

Een werknemer die minder dan 500 km privé in een auto van de werkgever rijdt, kan belastingheffing voorkomen door vooraf een 'verklaring geen privé-gebruik' aan de Belastingdienst te overhandigen. De werkgever hoeft dan geen loonbelasting over het privé-gebruik van de auto van de zaak meer namens de werknemer in te houden.

Met de verklaring is de werkgever gevrijwaard van zijn verantwoordelijkheid van de afdracht van loonbelasting over privé-gebruik van de auto van de zaak. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wijn van Financiën ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een daartoe strekkende nota van wijziging op het Belastingplan 2006.

Met ingang van 2006 zal de belasting over privé-gebruik van de auto van de zaak maandelijks worden betaald in de loonbelasting. Nu geeft de werknemer zijn privé-gebruik aan voor de inkomstenbelasting. Complicatie van de overheveling naar de loonbelasting zou zijn dat de werknemer die minder dan 500 km privé rijdt en daarom geen belasting hoeft te betalen, via de loonbelasting wél zou moeten betalen. Dat probleem is in de nota van wijziging opgelost.
Tevens is besloten om geen sociale premies (WW, WAO) en zorgpremie over het privé-gebruik te heffen.

In de nota van wijziging wordt ook voorgesteld dat organisaties voor goede doelen geen schenkingsrecht meer verschuldigd zijn over giften die zij ontvangen.

Ook zullen zij voor goede doelen geen successierecht meer verschuldigd zijn over erfenissen die zij ontvangen. Nu betalen deze goede doelen nog 8 procent schenkingsrecht of successierecht. Deze vrijstelling van successie- en schenkingsrecht zal gefinancierd worden door het tarief van de kansspelbelasting te verhogen.
Categorie:
Tag(s):