dinsdag, 1. november 2005 - 19:24

Kansrijke toekomst voor VKDG

Groningen

De VKDG en de VGD willen per 1 januari fuseren, omdat ze grote overeenkomsten in doelstellingen en achterban hebben. De organisaties hebben dit uitgewerkt in een gezamenlijk beleidsplan 2006-2008. De nieuwe vereniging profileert zich hierin op leefbaarheid van het platteland, ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en belangenbehartiging.
<BR>Beide organisaties hebben steeds meer leden: de VKDG ondersteunt 150 Groninger dorpen en het aantal dorpshuizen, wijk- en buurtcentra dat de VGD ondersteunt is in de afgelopen vijf jaar gegroeid van 80 naar 100. Leefbaarheid op het platteland staat hoog op agenda bij de 300.000 mensen die er wonen, en ook bij de Groninger politiek.

Gedeputeerde Staten hebben dinsdag een plan vastgesteld om de gefuseerde organisatie van de Vereniging Kleine Dorpen Groningen (VKDG) en Vereniging Groninger Dorpshuizen (VGD) een kansrijke toekomst te bieden. Concreet betekent het dat de gefuseerde vereniging in de jaren 2006, 2007 en 2008 op respectievelijk €35.000,-, €40.000,- en €43.000,- extra subsidie kan rekenen.

Dit komt bovenop de bestaande subsidie voor de VKDG van €80.000,- per jaar. Ook kan de gefuseerde organisatie tot en met 2007 gebruik blijven maken van de dorpshuisconsulent. Deze vorm van ondersteuning komt voort uit het provinciaal Beleidsplan Welzijn 2005-2006 en biedt het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) aan de VGD. Het budget dat gemoeid is met die ondersteuning komt vanaf 2008 geheel tot de beschikking van de gefuseerde organisatie. Het totale werkbudget komt daarmee in dat jaar op €230.000,-.
Provincie:
Tag(s):