vrijdag, 26. augustus 2005 - 15:53

Kap van 63 bomen

Heuvelrug

In opdracht van de provincie Utrecht worden in de periode van 5 september t/m 28 oktober 2005, 63 bomen gekapt. Het gaat om bomen langs een aantal provinciale wegen in het gebied Vallei-Heuvelrug. Reden van de kap is de slechte staat waarin de bomen verkeren. Deze slechte staat vormt een gevaar voor de verkeersveiligheid. In combinatie met het kappen, verricht de provincie op diverse plaatsen ook snoeiwerkzaamheden.

De toestand van de bomen langs de Utrechtse provinciale wegen wordt regelmatig gecontroleerd. Door ouderdom of door aantasting van een schimmel of insect kan een boom zijn stabiliteit verliezen. Bij een stevige wind bestaat de kans dat zo’n boom wordt losgerukt of dat er zware takken breken uit de kruin. De boom, of delen ervan kunnen dan op de rijbaan terechtkomen met alle gevaren van dien. Bij twijfel over de toestand van (soms oude) bomen laat de provincie een nader onderzoek uitvoeren door een adviesbureau. Op basis van de nu ter beschikking staande informatie heeft de provincie besloten tot het kappen van 63 bomen.

© BON
Provincie:
Tag(s):