vrijdag, 14. januari 2005 - 19:45

Kasteel opgegraven in Groesbeek

Groesbeek

Archeologische opgravingen in Groesbeek, bij Nijmegen, hebben vorige week de restanten van een bouwwerk blootgelegd.

Op het terrein van de voormalige mavoschool aan de Hoflaan ontdekten archeologen van bureau BAAC de resten van een zogeheten donjon, vroeger een versterkte toren die bij een kasteel hoorde.
Het bureau had proefsleuven gegraven om te zien of het terrein nog iets van archeologische waarde herbergde en stootte toch wel onverwacht op resten uit de middeleeuwen.
Bureau BAAC heeft alles keurig in kaart gebracht en zal binnenkort advies uitbrengen aan de gemeente of de vondst in de grond behouden kan blijven of dat verder opgraven noodzakelijk is. Dit met het oog op het uit te voeren bouwplan. Op het al lang braakliggend terrein heeft Oosterpoort Wooncombinatie namelijk bouwvergunning om 31 appartementen realiseren. Wanneer de corporatie daarmee kan beginnen hangt uiteraard af van het advies van bureau BAAC en het besluit van het college.

Bron: Gemeente Groesbeek
Provincie:
Tag(s):