dinsdag, 22. november 2005 - 15:59

Kennismarkt gezondheid

Groningen

Op donderdag 24 november vindt in congrescentrum Meerwold voor de vierde keer de Kennismarkt Gezondheid plaats. Deze Duits-Nederlandse ondernemersbijeenkomst wordt gehouden om grensoverschrijdend te praten over gezondheidsmanagement binnen bedrijven en een vergelijking te trekken tussen de gezondheidssystemen in Duitsland en Nederland.
<BR>Vanaf 15.00 tot 20.00 uur zijn er lezingen, presentaties en een vakbeurs. Zo legt Ernst &amp; Young binnen een Round Table discussie de consequenties van het nieuwe zorgstelsel uit voor grensoverschrijdende economische betrekkingen tussen Duitsland en Nederland.

De vierde Kennismarkt Gezondheid wordt georganiseerd door de Hanzehogeschool Groningen en het Centers of Competence uit Emden.

Centers of Competence is een nieuw platform voor innovatieve communicatie en kennisoverdracht tussen bedrijven. Het is een branche- en grensoverschrijdend netwerk, waar tweeëntwintig bedrijven (waaronder ook de Hanzehogeschool Groningen) deel van uitmaken. Binnen deze bedrijven zijn ca. 30.000 werknemers werkzaam uit onder andere auto-industrie, scheepsbouw, windmolenbouw, ICT, papierindustrie en onderwijs, voornamelijk uit de regio's Noord-Nederland, Weser Ems en Ems Dollart.
Provincie:
Tag(s):