donderdag, 21. juli 2005 - 11:58

Kerk laatste hoop bij explosieve armoedegroei

Zwolle

Het aantal Zwollenaren dat in financiële problemen raakt is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Voor sommigen is de situatie zo nijpend dat dagelijks eten geen automatisme meer is. Beter gezegd, er is gewoon geen brood op de plank. De wanhoop nabij doen deze mensen een allerlaatste beroep op het fonds van de Commissie Gezamenlijke Kerken
<BR>(CGK)

De CGK is in 1988 opgericht. Bedoeld voor mensen zonder een kerkelijke achtergrond en die op de een of andere manier behoorlijk in de financiële problemen zijn geraakt. Deze groep blijkt de afgelopen jaren fors te zijn gestegen. Mogelijke oorzaken voor de geldzorgen zijn niet direct onder een noemer te brengen. Naast de economische malaise en daaraan gekoppelde werkloosheidsproblematiek zijn ook de eigen bijdrages voor diverse voorzieningen aanzienlijk gestegen. Vooral de verschillende ziektekostenregelingen zijn voor de minima een reden om te gaan schrappen. Ook het aanvragen van bijzondere bijstand, veelal een laatste redmiddel, blijkt steeds moeilijker te worden. De gevolgen laten zich snel raden. Mensen raken steeds meer verstrengeld in het web van financiële problemen.

Het CGK heeft slechts de beschikking over een jaarbudget van 22.000 euro. Om aan alle aanvragen gehoor te kunnen geven is dat bedrag bij lange na niet toereikend. Per aanvraag kon er een maximum bedrag van 1500 euro worden toegekend. Nu zal worden bekeken of dit maximum naar beneden kan worden bijgesteld om zodoende toch meer noodgevallen te kunnen helpen. De stille armoede is daarbij niet meegerekend want niet iedereen loopt met zijn of haar problemen te koop. Ook de gemeente Zwolle erkent de huidige problematiek en is voornemens om de personele bezetting van het bureau schuldhulpverlening uit te breiden.

Tekst: MediaHuis Zwolle
Archieffoto: Robert Hoetink
Provincie:
Tag(s):