dinsdag, 11. januari 2005 - 17:53

Kernreactor Petten

Petten

De Reactor in Petten krijgt een nieuwe Kernenergiewet-vergunning, waardoor de reactor gebruik kan maken van laag verrijkt uranium

in plaats van het huidige hoogverrijkte uranium als brandstof. Staatssecretaris Van Geel (VROM) heeft hier mede namens de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van SZW toestemming voor gegeven.
Met de nieuwe vergunning wordt meteen ook de vergunningoverdracht geregeld van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Unie naar de Nucleair Research consultancy Group (NRG). De onderzoeksreactor in Petten is eigendom van de Europese Unie, maar het leeuwendeel van de bestralingen in de reactor wordt in de praktijk door NRG verricht. Om die reden zullen in de nieuwe situatie de vergunningtaken worden overgedragen aan NRG, waardoor het toezicht op het beheer en gebruik van de reactor wordt vereenvoudigd. De Nederlandse overheid volgt hiermee een aanbeveling op van het Internationaal Atoom Energie Agentschap in Wenen.De overgang van hoog-verrijkt uranium naar laag-verrijkt uranium is met name belangrijk vanwege het wereldwijde non-proliferatiebeleid om onnodig gebruik van hoogverrijkt uranium zoveel mogelijk te beperken.

De Hoge Flux Reactor in Petten is van groot belang bij de Europese productie van zogeheten medische isotopen, die een cruciale rol spelen in bijvoorbeeld de diagnose en behandeling van kankerpatiënten. Daarnaast wordt de reactor gebruikt voor nationaal en internationaal onderzoek naar nucleaire technologie. De huidige vergunning stamt uit 1967. Het ministerie van VROM heeft de afgifte van de nieuwe vergunning de afgelopen twee jaar voorbereid.

Eind 2003 hebben het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Gemeenschap en de Nucleair Research consultancy Group een vergunningaanvraag en een milieu-effectrapportage ingediend. In maart 2004 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden en hebben de vergunningaanvraag en de milieu effectrapportage ter inzage gelegen. Vervolgens lag de ontwerpbeschikking vanaf september ter inzage en konden er bedenkingen worden ingediend. Vanaf 12 januari ligt de beschikking ter inzage op de bibliotheek van het Ministerie van VROM en het gemeentehuis van Zijpe. Tot 22 februari kan beroep worden aangetekend. © BON/foto fbf.nl
Provincie:
Tag(s):