zondag, 25. december 2005 - 14:12

kersttoespraak koningin in teken van dankbaarheid

Den Haag

De kersttoespraak van Koningin Beatrix stond dit jaar in het teken van dankbaarheid. Koningin: “Dit jubileumjaar heb ik zelf veel goeds mogen ervaren. Overal ben ik met hartelijkheid verwelkomd en heb mij gesterkt gevoeld door de genegenheid van tallozen. In dank voor alles wat mij werd gegeven kijk ik terug op een bijzondere tijd.

Het koningschap heeft mij de laatste vijf en twintig jaar geleerd hoe wezenlijk de steun is van anderen. Een ieders leven wordt tenslotte bepaald door een omgeving waarin medemensen een plaats hebben. Ik voel mij bevoorrecht in de mensen die mij omringen. Juist ook in zware tijden is hun hulp onmisbaar geweest.“

De koningin bedankte tijdens de toespraak het sterke thuisfront van waaruit ze haar taken kon vervullen. Zij benadrukte dat dierbaren veel kunnen betekenen in moeilijke tijden, in vriendschap en verwantschap.

“Maar in ditzelfde jaar hebben verschrikkelijke natuurrampen miljoenen mensen getroffen en onzegbaar leed berokkend. De verbijstering daarover heeft ons allen beroerd. Bovendien wordt in onze wereld de maatschappelijke samenhang bedreigd door spanningen tussen bevolkingsgroepen.“
“In wanhoop zoeken velen eveneens vertroosting bij God. In de band met de Schepper van het leven vinden zij een bron van bezieling. In alle godsdiensten richten daarenboven dank en lof zich met name tot de Allerhoogste. Woorden als “Gode zij dank!� maar ook “Allah zij geprezen!� verwijzen naar een godsvertrouwen dat een aloud gevoel van eerbied en geborgenheid uitdrukt.

“Tussen mensen onderling is het betuigen van dank niet altijd eenvoudig�, aldus de Majesteit. Het uiten van waardering kan iemand kwetsbaar maken, omdat daarmee wordt erkend dat men bij een ander in de schuld staat.

“Maar voor een samenleving is het juist van groot belang dat dankbaarheid wordt uitgedrukt, in welke vorm dan ook. Vaak schieten woorden tekort maar zelfs een blik of gebaar kan al duidelijk zijn. Meer dan ooit zijn blijken van warmte tussen mensen van wezenlijke betekenis.�

“Kerstmis vraagt bezinning op wat werkelijk waardevol is: oog voor schoonheid, erkenning van het goede in mensen en het aangrijpen van kansen op te komen voor vrede en recht. Het is het feest van de dankbaarheid over de geboorte van Jezus en de hoop die Hij de wereld heeft geschonken. Zijn licht verdrijft de donkerte en verlicht ons hart.
Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest toe.�
Provincie:
Tag(s):