woensdag, 23. maart 2005 - 10:13

Klompstraat toch beste locatie voor verslaafdenopvang

Heerlen

De dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen zou toch in de Klompstraat moeten komen. Dit wijst een uitgebreid onderzoek uit, na een eerdere afwijzing van deze locatie. In januari ontstond hevige beroering toen het college van B&W in Heerlen de opvang in het oude winkelcentrum de Klomp wilde vestigen. De kritiek hierop kwam vooral van het nabijgelegen Arcuscolllege. Zij vonden het niet wenselijk dat drugsverslaafden in de buurt van hun school aanwezig waren.

Na een gemeenteraadsvergadering over de opvang werd besloten om te onderzoeken of er een alternatief voorhanden was. Hierbij is gekeken naar vestigingsmogelijkheden in de Beitel, de Koumen en aan de Randweg in Hoensbroek. Door de opvang buiten het centrum te plaatsen ontstaan een aantal problemen. Zo zal eventuele overlast moeilijker te bestrijden zijn, en zal politie in die gebieden moeten worden ingezet, wat ten koste gaat van mankracht in andere gebieden. Daarnaast moeten de gebruikers van de opvang, die zich veelal in het centrum ophouden, zich vanuit het centrum kunnen vervoeren naar de opvang.
B&W wil de opvang daarom toch in het centrum. Hiervoor is de locatie aan de Klompstraat de meest geschikte. Het college zal daarom goede afspraken maken met het Arcuscollege en de politie om passende maatregelen te treffen rondom de school. © BON
Provincie:
Tag(s):