maandag, 25. juli 2005 - 11:35

KLPD onderschept slechte snelheids-begrenzers

Maastricht

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft zondag in Maastricht een controle uitgevoerd op de vakantiebussen. In samenwerking met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) werden de chauffeurs van 157 touringcars gecontroleerd. In 21 gevallen bleek de chauffeur op de rit van Nederland naar Spanje langer te hebben gewerkt dan volgens de internationale (Europese) regels is toegestaan.

Tegen de betrokken busbedrijven wordt proces-verbaal opgemaakt en kunnen binnenkort rekenen op een verdergaande bedrijfscontrole door IVW. Bij 4 bussen bleek de snelheidsbegrenzer niet goed te functioneren waardoor de maximum snelheid van 100 km/u kon worden overschreden. Deze bussen mochten pas weer verder nadat de begrenzer was hersteld.

De Inspectie en de politie voeren de vakantiebuscontrole elk jaar uit om toe te zien dat het vervoer van personen op een veilige manier gebeurd. Deze zomer zal een dergelijke controle herhaald worden.

© BON/Foto: Willie Lion
Provincie:
Tag(s):