maandag, 10. januari 2005 - 16:21

KMAR Sociaal

Schiphol

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol geeft sinds enkele maanden de gegevens van drugskoeriers door aan opsporingsdiensten van sociale diensten.

Het gaat hier om in Nederland woonachtige drugskoeriers die op de luchthaven Schiphol zijn aangehouden voor drugssmokkel die een uitkering genieten en waarbij in het strafrechtelijke onderzoek de verdenking rijst dat men uitkeringsfraude pleegt.

De afgelopen maanden zijn gegevens van ruim 400 drugskoeriers doorgegeven aan de afdeling Handhaving Sociale Dienst Amsterdam die inmiddels in een groot aantal gevallen daadwerkelijke uitkeringsfraude geconstateerd heeft. Deze fraude bestond enerzijds uit het feit dat men geen toestemming gevraagd had om naar het buitenland te gaan (iets wat wel had gemoeten) en anderzijds dat men geworven inkomsten uit de drugssmokkel niet had opgegeven. De sociale dienst Amsterdam heeft richting deze personen passende maatregelen getroffen die zelfs strafrechtelijke gevolgen kunnen hebben. In deze gevallen worden uitkeringen teruggevorderd, wat tot jaren terug kan gaan.

Inmiddels is een dergelijke regeling met andere opsporingsdiensten in voorbereiding, waaronder Rotterdam. Ruim eenderde (36,1%) van de aangehouden in Nederland woonachtige drugskoeriers komt namelijk uit de regio Rotterdam. Voor de regio Amsterdam is dit percentage 28,2%.

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft voor deze onconventionele werkwijze gekozen om potentiële drugskoeriers af te schrikken en huidige drugskoeriers hard aan te pakken. Deze maatregel past volledig in de strijd tegen de drugssmokkel naar Nederland, naast de 100%-controles op risicovluchten. ©BON
Provincie:
Tag(s):