dinsdag, 6. december 2005 - 20:33

Koe in de wei

Delft

Zes organisaties hebben dinsdag op de conferentie ‘Weidegang’ in Delft afspraken gemaakt over hoe veehouders de koe in de wei kunnen houden. Alle partijen, waaronder, ministerie, Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), LTO, CBL, LNV, Dierenbescherming en Natuur en Milieu willen op hun gebied bevorderen dat de koe in de wei blijft. De afspraken zijn opgenomen in een startverklaring waarin de partijen aangeven samen te willen werken om de koe in de wei te houden.

Het zijn afspraken over marktverkenningen tot onderzoek en ondersteuning op het gebied van markt, welzijn en milieu. Een aantal afspraken: LTO en zuivelondernemingen gaan de voordelen van weidegang bij hun leden en leveranciers onder de aandacht brengen, zonder tekort te doen aan ondernemers die de koeien het hele jaar op stal houden.

De Zuivelproducenten en supermarkten gaan onderzoeken of er markt is voor .weidemelkproducten.. Deze markt lijkt gering maar als 'weidemelkproducten' op de markt komen zullen de Dierenbescherming en Natuur en Milieu hun steun verlenen aan de verkoop van deze producten. LTO en LNV gaan een onderzoeksagenda opstellen om het graslandonderzoek in Nederland te versterken. Er is vanuit het Rijk E20 miljoen beschikbaar voor kavelruil waarbij ook het behoud van de weidegang een rol kan spelen. Het ministerie bekijkt of .koe in de wei. een voorwaarde voor een vergoeding kan worden in de zogenaamde probleemgebieden.

Minister Veerman heeft tijdens de conferentie de aftrap gegeven voor het praktijkproject ‘Koe en Wij’. Zo.n 60 boeren gaan in vier groepen oplossingen om de beweiding te bevorderen in de praktijk testen, ook onder moeilijke omstandigheden.

Volgend jaar komen de bestuurders weer bij elkaar om de resultaten te bespreken.
Provincie:
Tag(s):