zaterdag, 19. maart 2005 - 14:44

Koningin deze zomer op bezoek in Friesland

Hare Majesteit de Koningin bezoekt dit jaar ter gelegenheid van haar 25-jarig regeringsjubileum van mei tot en met november alle twaalf provincies. In elke provincie spreekt zij uitgebreid met het College van Gedeputeerde Staten over de ontwikkelingen in de regio sinds haar aantreden en de verwachtingen voor de komende decennia.

Daarnaast bezoekt zij steeds enkele gemeenten, gebieden, instellingen, bedrijven of evenementen die illustratief zijn voor de traditie en vernieuwing in de betreffende provincie. Op 4 augustus bezoekt de Koningin van 13.00 uur tot 17.30 uur Fryslân.

Het bezoek start op Terschelling, waar de Koningin aandacht schenkt aan belangengroeperingen die zich in de afgelopen 25 jaar hebben ingezet voor het behoud en beheer van het Waddengebied en wordt de band die de inwoners van Terschelling hebben met het Wad op originele wijze inzichtelijk gemaakt. Aansluitend zal de Koningin op de recent gerestaureerde Dekema State in Jelsum een gesprek voeren met de leden van Gedeputeerde Staten. Het bezoek wordt afgesloten met een vlootschouw die de Koningin afneemt op het Pikmeer bij Grou ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten. ©BON / foto: DASfotografie
Provincie:
Tag(s):