maandag, 10. januari 2005 - 17:00

Koninklijke Luchtmacht biedt onderdak aan Apeldoorns crisiscentrum

Apeldoorn

Donderdag 13 januari 2005 ondertekenen de commandant van het Air Operations Control Station (AOCS) van de Koninklijke Luchtmacht in Nieuw Milligen en de burgemeester van Apeldoorn een convenant, waarin zij afspraken vastleggen over het inrichten van een Alternatief Gemeentelijk Coördinatie Centrum bij crises en rampen.

Tijdens een ramp of calamiteit op Apeldoorns grondgebied vindt de aansturing van de gemeentelijke rampenbestrijding plaats vanuit een gemeentelijk coördinatiecentrum (GCC). Dit GCC is normaliter gevestigd in het Stadhuis in Apeldoorn. Mocht – om welke reden dan ook – het Stadhuis hiervoor niet te gebruiken zijn, dan is het vanaf 13 januari 2005 mogelijk om het coördinatiecentrum onder te brengen in de gebouwen van het AOCS in Nieuw Milligen.
Als onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht ervaart het AOCS Nieuw Milligen een grote betrokkenheid bij de omliggende gemeenten. Die verbondenheid toont het onderdeel graag door het GCC te faciliteren. Apeldoorn is hiermee één van de eerste gemeenten in Nederland die een alternatieve locatie voor het GCC heeft. In ieder geval is dit het eerste alternatieve GCC op een militaire basis.
Provincie:
Tag(s):