zaterdag, 12. november 2005 - 21:55

Koppeltje bekende Nederlanders tegen aanleg snelweg

Muiderberg

Zaterdag is in het pittoreske Muiderberg een landelijke manifestatie tegen de komst van de A6-A9 gehouden. Deze verbindingsweg zou dwars door het natuurgebied nabij het Naardermeer komen en dat staat de bewoners en belanghebbenden absoluut niet aan. Aan de manifestatie werd deel genomen door tal van organisaties zoals Milieudefensie, Natuurmonumenten en staatsbosbeheer.

Daarnaast waren ook tal van bekende Nederlanders van de partij. Daphne Deckers hield een vraaggesprek met schoolkinderen uit de regio, Jort Kelder voerde een politieke discussie en Anniko van Santen deelde posters uit.

Deze strijdt voor het behoud van een schoon en mooi stukje Nederland, is niet van vandaag maar wordt al bijna 30 jaar gevoerd. Sinds 1968 is herhaaldelijk geprobeerd een dergelijke verbinding op de kaart te krijgen. Steeds was de weestad hiertegen echter te groot en werd besloten af te zien van de verbinding A6- A9. In 2003 kwamen de betrokken partijen uiteindelijk met de ‘Uitweg’ een breed pakket aan maatregelen zoals een proef met rekeningrijden in de spits, forse investeringen in het spoor, het dichter bij elkaar brengen van wonen en bedrijven en uitbreiding van bestaande wegen. Dit is vastgelegd en gezamenlijk ondertekend in een manifest.

Nu, nog geen twee jaar na het ondertekenen van het manifest, zet de minister van Verkeer en Waterstaat de A6-A9 verbinding opnieuw op de agenda. Met het verschijnen van de startnotitie hoofdwegverbinding Schiphol - Almere in januari 2005 is de nieuwe verbinding A6-A9 zelfs al in de plannen opgenomen.

Bekende Nederlanders die in het gebied wonen, lieten zich vandaag dan ook niet onbetuigd. Annemiek Verdoorn, Wim de Bie, Jort Kelder, Daphne Deckers en Anniko van Santen gaven allemaal acte de présence en droegen hun steentje bij door discussies te voeren of folders uit te delen tegen de komst van de nieuwe verbindingsweg.
Provincie:
Tag(s):