dinsdag, 21. juni 2005 - 12:30

Korting voor schoon dieselen

Den Haag

Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wil, vooruitlopend op de Europese norm van 2006, de toepassing van schonere motoren in vrachtwagens en bussen stimuleren. Hiervoor heeft het ministerie extra geld beschikbaar gesteld. Bedrijven die een nieuwe vrachtwagen of bus aanschaffen met een Euro-4 of Euro-5 dieselmotor, mogen 30 procent van de kosten voor deze vrachtwagens of bussen aftrekken van de fiscale winst.

Deze aftrekpost kan per aangeschafte bus of vrachtwagen oplopen tot maximaal 15.000 euro voor een Euro-4 en 19.500 euro voor een Euro-5 dieselmotor. Bedrijven kunnen deze bijdrage van de overheid aanvragen door gebruik te maken van de MIA-regeling (Milieu Investeringsaftrek). Tot maximaal drie maanden na de investeringsbeslissing kan een een beroep worden gedaan op de MIA-regeling.

MIA en Vamil
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscale regeling van de Ministeries van Financiën en VROM. SenterNovem voert voor deze ministeries nog een soortgelijke regeling uit, de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Via de MIA en Vamil kunnen ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken en apparatuur in aanmerking komen voor een financieel voordeel.
De MIA en Vamil worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenoemde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen waarvoor bedrijven MIA en/of Vamil kunnen aanvragen.
Categorie:
Tag(s):