woensdag, 14. december 2005 - 22:26

Kraai en vos 'de klos'

Regio

Om broedende weidevogels en hun jongen vanaf aankomend jaar te beschermen heeft de provincie Groningen besloten de vossenjacht te heropenen. In de provincie Groningen hebben boeren en natuurorganisaties voor meer dan 9000 hectare grond overeenkomsten afgesloten met het Rijk. Dit houdt in dat de beheerders tegen een vergoeding, maatregelen nemen op hun land om de stand van weidevogels zoals de Grutto, de Kievit en de Tureluur en akkervogels zoals de Patrijs, de Kiekendief en de Leeuwerik te verbeteren. Maar er is een aantal factoren dat de populatie weidevogel bedreigt. Vossen en kraaien zijn daar voorbeelden van.

Binnenkort is in driekwart van de provincie Groningen de jacht op vossen toegestaan. In gebieden waar veel vogels broeden, mogen vossen het hele jaar worden afgeschoten. In de periode 1 april t/m 1 augustus (de schoontijd) geldt een uitzondering voor oudervossen. Op jonge vossen mag dus wel worden gejaagd. Alleen in deze gebieden is ook het afschot en het vangen van kraaien met behulp van vangkooien toegestaan om vogels en broedsel te beschermen.

Het gaat om de gebieden (Zuidelijk) Westerkwartier, het Westen van het Hoogeland, het gebied ten Zuid Oosten van de Stad, een klein gebied ten Oosten van Veendam, en de Oostkant van de provincie.

In twee gebieden is de jacht op vossen niet toegestaan, omdat kraaien en vossen geen noemenswaardige bedreiging vormen voor de weidevogels. Het gaat daarbij om een gebied rond de gemeente Loppersum tot aan de dijk en rond de gemeente Slochteren. Voor de overige gebieden geldt dat de jacht op vossen alleen is toegestaan buiten de schoontijd.
Provincie:
Tag(s):