dinsdag, 31. mei 2005 - 18:41

Kreukels in de grondwet

Nijmegen

Het recente momentum van de voorstanders in Nederland is door de uitslag in Frankrijk tot staan gekomen. De kans dat in Nederland woensdag een meerderheid zal voorstemmen is daardoor heel klein geworden, blijkt uit een dinsdag gehouden peiling van Maurice de Hond. De opkomst zal zeker zeer ruim boven de 30% komen, maar minder hoog worden dan als in
<BR>Frankrijk wel ja was gestemd.

48% Zal zeker opkomen en van degenen die naar de stembus zullen komen, geeft nu 59% aan tegen te zullen stemmen en 41% voor!

Differentiatie in opkomst speelt bij verkiezingen een steeds grotere rol. Stel dat de helft van alle Nederlanders voor zou willen stemmen en de andere helft tegen. Als van beide groepen de helft opkomt dan zal dus het opkomstpercentage 50% zijn en de uitslag 50-50. Maar als van de eerste groep 60% opkomt en van de tweede groep 40% dan zal het opkomstpercentage wederom 50% zijn, maar de uitslag toch 60-40 (dit wordt gedifferentieerde opkomst genoemd).

Voor wie nog wil weten hoe de Nederlandse politieke partijen denken over de Europese Grondwet, hebben wij een opsomming gemaakt.

SP- Jan Marijnisen Nee
“Als we ja zeggen hevelen we opnieuw macht over naar Brussel. Macht die we waarschijnlijk nooit meer terugkrijgen. Als we nu nee zeggen, kan er eindelijk een open debat komen over de rol van Europa in Nederland. We krijgen dan de vrijheid om een betere Europese samenwerking af te spreken voor de toekomst.� – Jan Marijnissen


VVD- Jozias van Aartsen Ja
Ja, wij zijn voor de Grondwet vanwege de Nederlandse identiteit. Die is daarin ten volle gewaarborgd. Voor het eerst is bovendien bindend vastgelegd wat de Unie wel en niet mag doen. Van veel zaken blijft de Unie voorgoed af: volksgezondheid, onderwijs, cultuur en sport bijvoorbeeld. Landen kunnen op die gebieden samenwerken, maar wij in Den Haag blijven daarover beslissen, nu en in de toekomst. Voor het eerst ook krijgen de nationale parlementen een rechtstreekse greep op ‘Brussel’. Ze kunnen wetgeving waar Brussel zich niet mee moet bemoeien tegenhouden, als negen van de 25 volksvertegenwoordigingen dat vinden. Zo krijgt de Nederlandse burger meer invloed op de EU. Niet alleen via het Europese parlement (dat ook meer macht krijgt) maar ook via de Tweede Kamer. Daar gaan wij in de Kamer werk van maken. De toekomst van de Nederlandse democratie ligt in de Unie.

D66- Sophie, Lousewies, Fatma en Laura zeggen JA.
Met een Europese Grondwet wordt Nederland bijvoorbeeld economisch sterker, lossen we de grote problemen als terrorisme, internationale criminaliteit en grensoverschrijdende milieuproblemen beter op. Maar ook met een Europese Grondwet blijft Nederland gewoon Nederland.

GroenLinks- Femke Halsema zegt Ja
Zij vindt dat de Grondwet een progressieve voorstem verdient. De Grondwet draagt bij aan een Europa dat meer kansen biedt op progressieve politiek, aldus PvdA en Groen Links. Zij worden daarin gesteund door vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties. Beide partijen delen de terechte zorgen van veel mensen over het huidige Europa, maar menen dat die problemen op tal van punten beter met dan zonder de Grondwet kunnen worden oplost. Soms zijn het heel bescheiden stapjes vooruit, maar in ieder geval altijd in de goede richting. De nieuwe Europese Grondwet bevat in vergelijking met de huidige Europese verdragen louter verbeteringen voor dieren. Zij zijn met een stem vóór de Grondwet dan ook beter af.

PVDA- Wouter Bos zegt JA.
Nederland moet Europa alleen dat laten doen, waar het echt iets toevoegt. Met de Grondwet concentreert Europa zich op de oplossing van grensoverschrijdende problemen. Nu is Europa nog teveel bezig met zaken waar we in Nederland beter zelf over kunnen beslissen. De Grondwet stelt echter grenzen aan Europa, zodat Nederland gewoon zelf over zijn softdrugs- en euthanasiebeleid gaat. In de Grondwet staat het streven naar een sociale economie met meer werk en meer zekerheid centraal. Nederland moet veiliger worden. De Grondwet zorgt voor een betere samenwerking. Zodat misdadigers niet meer ontsnappen door simpelweg een grens over te steken. In de wereld van vandaag kan Europa zich geen verdeeldheid veroorloven. De Grondwet is een belangrijke stap op weg naar een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, zodat we tegenwicht kunnen bieden aan de VS. De Grondwet verplicht ministers om wetten in het openbaar vast te stellen.
Europa moet beter presteren. Dus: met Grondwet minder bureaucratie dan zonder Grondwet.De PvdA staat voor Nederland sterk en sociaal in Europa. De Europese Grondwet maakt dat mogelijk. Daarom is de PvdA vóór de Europese Grondwet.LPF- Gerard van As zegt Nee
Vive la France, vive la République, leve Nederland, leve het Koninkrijk! LPF-fractieleider Gerard van As is verheugd over het Franse nee: “Terecht wil de Franse burger, net als de Nederlander, behoud van de eigen identiteit en soevereiniteit. Samenwerken ja, superstaat nee. De afgelopen twee jaar hebben de Franse en Duitse regering een slinks spel gespeeld: profiterend van het brede ongenoegen over de regering Bush, hebben zij geprobeerd een Europese superstaat op te richten. De Franse regering is nu afgestraft door de kiezer en de Duitse roodgroene coalitie zal bij verkiezingen in september het veld ruimen. Daardoor komt de weg vrij om in 2006 gesprekken te voeren met nieuwe, realistische regeringen in Duitsland en Frankrijk.

In tegenstelling tot wat premier Balkenende en PvdA-leider Bos beweren, is in Nederland niet het nee-kamp verdeeld. Alle vijf oppositiepartijen pleiten voor behoud van de Nederlandse soevereiniteit en zijn tegen een geforceerde vorming van een Verenigde Staten van Europa. Juist de grote partijen zijn verdeeld.

CDA-Balkenende zegt JA.
De grondwet maakt Europa slagvaardiger, democratischer en transparanter. En voorziet in een sterke positie van Nederland in Europa. Deze grondwet is een stap vooruit, naar de burgers toe. Een JA is volgens het CDA in belang van Europa en dus ook zeker in het belang van Nederland. Het CDA is terleurgesteld in het France Nee. Dit betekend echter niet dat het Nederlandse referendum aan belang inboet. Integendeel: het is nu belangrijk dat Nederland Ja zegt.


ChristenUnie- Andre Rouvoet zegt Nee
De ChristenUnie was geen voorstander van dit referendum, maar de grote winst van deze volksraadpleging is wel dat het gesprek over Europa goed op gang is gekomen. Er zijn voor- en tegenstanders van de Europese Grondwet in alle partijen, dus ook in de ChristenUnie. Het is niet vanzelfsprekend dat een christen ‘voor’ of ‘tegen’ stemt. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.

SGP- Mr. C.G. van der Staaij zegt Nee
Wat er ook beweerd wordt, feit is dat in de Europese Grondwet nóg meer macht wordt overgeheveld naar Brussel, zeg maar gerust: Parijs en Ber-lijn. De Grondwet is een nieuwe stap in de verkeerde richting. Nederland levert z’n vetorecht in, er komt een Europese minister van Buitenlandse Zaken en een soort Europese president.
Dat in de grondslag van de Grondwet het christelijk erfgoed is verdonke-remaand, is veelzeggend. Zoals het ook weinig goeds belooft dat de Grondwet verzuimt aan te geven waar de grenzen van Europa liggen. Zo kan het islamitische Turkije een dikke vinger in de Europese pap krijgen, en wie weet welke on-Europese landen er nog zullen volgen.
De SGP heeft altijd consequent het tegengeluid laten horen. Samenwer-king in Europa prima - de SGP deed daar nooit moeilijk over. Maar voor samenwerking is geen Grondwet nodig. En al helemaal geen Grondwet die de opmaat is voor één Europese ‘superstaat’.
Wie zo’n Europa niet ziet zitten, zegt DV aanstaande woensdag tegen deze Grondwet.


Groep Wilders- Wilders zegt Nee.
We zijn nu de dorpsgek van Europa: wel het meeste betalen en ondertussen minder te zeggen krijgen. Dat Balkenende en Zalm hiermee thuis durven komen toont aan dat het slappe onderhandelaars zijn en dat zij de intelligentie van onze bevolking enorm onderschatten. Nederland betaalt 3,5 miljard euro per jaar aan de bureaucraten en politici in Brussel en Straatsburg. Laten we dat geld terughalen en besteden aan een betere ouderen- en verpleeghuiszorg in Nederland, meer politie en lagere belastingen!
Provincie:
Tag(s):