woensdag, 2. november 2005 - 16:35

kunstgras geen gevaar volgens KNVB

Er zijn geen aanwijzingen dat aan sporten op met rubber ingestrooide kunstgrasvelden risico's verbonden zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Dat bevestigt het instituut ISA Sport - een dochterbedrijf van NOC*NSF en een door FIFA, UEFA en KNVB erkend testinstituut.

Bij ISA Sport zijn geen onderzoeken bekend waaruit blijkt dat kunstgrasvelden gevaar opleveren voor de gezondheid van de spelers, zoals wordt gesuggereerd in een bericht in De Telegraaf van zondag 30 oktober 2005. In opdracht van NOC*NSF, met ondersteuning van de ministeries van VROM (NOVEM) en VWS, heeft ISA Sport in samenwerking met milieuadviesbureau SV&A uit Leiden in 2004 een onderzoek naar de milieuaspecten van sportvloeren verricht.

In dit onderzoek zijn voor alle sportvloeren die in Nederland worden aangelegd de milieuprofielen vastgesteld. Hierbij is ook de milieubelasting geanalyseerd van de materialen die bij met rubber ingestrooide kunstgrasvelden voor voetbal toegepast worden. Hieruit blijkt dat de in Nederland toegepaste instrooirubbers geen hoge score laten zien op de milieuthema's humane en ecotoxiciteit.

De KNVB ziet op basis van de door ISA Sport verstrekte informatie vooralsnog geen enkele aanleiding om beperkende maatregelen op te leggen voor het trainen of spelen van wedstrijden op met rubber ingestrooide kunstgrasvelden.
Categorie:
Tag(s):