zaterdag, 16. juli 2005 - 12:47

Kunstnier de oplossing

Bussum

Een implanteerbare kunstnier is op termijn een oplossing voor mensen met een chronische nierziekte. Nierpatiënten zijn gebaat bij alle innovatieve manieren om de wachttijd voor een donornier te verkorten. Een implanteerbare kunstnier is een serieuze mogelijkheid. Voor dit veelbelovende bio-medisch en technologisch onderzoek is veel geld nodig. Paul Beerkens, algemeen directeur van de Nierstichting: 'Wij geloven in deze ontwikkelingen. Bovendien zijn die nodig om de levensverwachting voor patiënten met een ernstige nierziekte te verbeteren.

Over de benodigde middelen worden binnenkort gesprekken gevoerd met de overheid en industrie. Behalve voldoende geld is het voor dit onderzoeksprogramma ook belangrijk dat de kennis bij elkaar wordt gebracht. De Nierstichting ziet hier voor zichzelf een belangrijke regiefunctie weggelegd. Dit is geheel in lijn met al onze inspanningen de afgelopen jaren om het aantal orgaandonoren sterk te vergroten.' Volgens de Nierstichting kan de implanteerbare kunstnier over 10 á 15 jaar werkelijkheid zijn.

Nierpatiënten die op een transplantatie wachten, moeten gemiddeld zo'n drie keer per week dialyseren. Dialyse is levensreddend, maar het heeft zijn beperkingen. Dialyseapparaten spoelen namelijk alleen water en zout, maar breken schadelijke stoffen niet af. Dialysepatiënten hebben daardoor een aanmerkelijk lagere gemiddelde levensverwachting dan gezonden mensen. Een implanteerbare kunstnier, die ook de afvalstoffen kan afbreken, zou een oplossing bieden en de kwaliteit van leven van nierpatiënten aanzienlijk verbeteren.

De eerste bio-medische experimenten zijn veelbelovend. Op dit moment worden in het buitenland al kleinschalige experimenten uitgevoerd met zogenaamde 'bioreactors'. Dit zijn apparaatjes bekleed met cellen uit nieren die achter het dialyseapparaat worden geplaatst om na het spoelen ook schadelijke stoffen af te breken. De methode is nog niet bruikbaar voor grote groepen patiënten omdat het benodigde nierweefsel beperkt beschikbaar is.

De ontwikkeling van een implanteerbare kunstnier gaat verder op deze weg en kent twee sporen. Ten eerste wordt onderzocht of de (nier)cellen voor bioreactors uit stamcellen gekweekt kunnen worden. Dit vergroot de beschikbaarheid. Nu zijn nog alleen de cellen van uitgenomen maar niet getransplanteerde nieren bruikbaar.

Vervolgens richt het onderzoek zich op mogelijkheid om de apparaten zo klein te maken dat ze implanteerbaar zijn. Het bio-medische onderzoek en de technologische ontwikkelingen die nodig zijn om een implanteerbare kunstnier te realiseren zal nog ongeveer 10 tot 15 jaar in beslag nemen. Tussentijds verwacht de Nierstichting ook resultaten op het gebied van preventie en behandeling van nierziekten.

Al deze initiatieven dragen eraan bij om de wachttijden te verkorten. Maar het is nog lang niet genoeg. De wachttijd voor een niertransplantatie is gemiddeld 4,5 jaar. Per jaar komen daardoor ruim 200 patiënten onnodig te overlijden. Paul Beerkens: 'Wij zien het als onze taak om steeds weer nieuwe initiatieven te ontplooien om nierpatiënten te helpen. Die wachtlijsten moeten korter en het onderzoek naar implanteerbare kunstnieren kan daaraan op termijn een belangrijke bijdrage leveren. Wij hopen dat andere partijen hiervoor ook middelen beschikbaar willen stellen.' © BON - foto: FBF.nl
Provincie:
Tag(s):