zaterdag, 27. augustus 2005 - 11:29

'Kustwacht Nederland Nieuwe Stijl'

Den Helder

Vrijdag heeft de ministerraad besloten tot meer samenwerking tussen de ministeries van Defensie,Financiën, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Verkeer en Waterstaat bij de organisatie van de Kustwacht. De hervorming wordt zo omvangrijk dat sprake zal zijn van
<BR>een &#039;Kustwacht Nederland Nieuwe Stijl&#039;.

In de nieuwe organisatie zal onder meer de informatiepositie van het Kustwachtcentrum in Den Helder zijn versterkt. De Kustwacht krijgt de onvoorwaardelijke zeggenschap over
overheidsvliegtuigen en -vaartuigen die boven zee voor kustwachttaken worden ingezet. Voor het gebruik van schepen en vliegtuigen van de krijgsmacht heeft de kustwacht trekkingsrechten. De minister van Defensie krijgt de verantwoordelijkheid voor de inzet van personeel en alle middelen ten behoeve van de Kustwacht Nieuwe Stijl. De minister van Verkeer en Waterstaat voert de regie op de geïntegreerde beleidsplannen, activiteitenplannen en de (meerjarige) begroting. De begroting zal jaarlijks in de ministerraad worden vastgesteld. Ten slotte worden de mogelijkheden onderzocht om tot een nieuwe rijksbrede rederij te komen voor het beheer van de overheidsschepen. De 'Kustwacht Nederland Nieuwe Stijl' gaat 1 maart 2006 van start. ©BON
Provincie:
Tag(s):