zaterdag, 5. februari 2005 - 13:52

KvK maakt uitzondering voor Azië

Flevoland

De Kamer van Koophandel Flevoland maakt voor de ramp die zich in Azië heeft voltrokken een uitzondering. Het hanteert geen sponsorbeleid, toch heeft het KvK-bestuur toegestemd in een donatie van 5000 euro aan de actie 'Flevoland in actie voor ondernemers in Azië'.

Dit is in de vergadering van 3 februari door het algemeen bestuur van de Kamer van Koophandel Flevoland besloten. Om te zorgen dat het geld van de inmiddels opgerichte stichting op de goede plek terecht komt, zal de KvK nauw betrokken zijn bij de activiteiten.

Een speciaal hiervoor opgericht werkgroepje zal zich in de toekomst bezig houden met het adopteren van een specifiek gebied in Sri-Lanka. Daarnaast zal bekeken worden wat de beste manier is om contacten te leggen tussen Flevolandse bedrijven en bedrijven in het getroffen gebied en het organiseren van hulpprojecten.
Provincie:
Tag(s):