donderdag, 22. december 2005 - 16:12

Kwaliteit consumentenvuurwerk in 2005 verbeterd

Amsterdam

De kwaliteit van consumentenvuurwerk is verbeterd. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vliegende Brigade Vuurwerk van de VROM-Inspectie naar de stabiliteit, lontvertraging en samenstelling van vuurwerk. Ruim vijftien procent van het onderzochte consumentenvuurwerk is gevaarlijk voor de consument. In 2003 en 2004 werd nog ongeveer een kwart van het onderzochte vuurwerk afgekeurd.

De Vliegende Brigade heeft de afgelopen vier maanden samen met het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) bij TNO de veiligheid en kwaliteit van consumentenvuurwerk getest. De Vliegende brigade heeft de gevaarlijke partijen vuurwerk uit de handel gehaald.

De Vliegende Brigade Vuurwerk heeft de afgelopen maanden vooral gekeken naar de stabiliteit van vuurwerk. De onderzochte artikelen zijn onder meer de zogenaamde Flowerbeds, mini - cakeboxen of multischots. Dit vuurwerk schiet - als het goed gaat - de lading in zes tot tien schoten verticaal weg. Ruim vijftien procent van de onderzochte monsters bleek instabiel en viel om. De gevaren van het omvallen van dit soort vuurwerk kunnen groot zijn voor de consument. Bij het onderzoek zijn namelijk gevallen geconstateerd waarbij de lading in een cirkel van meer dan 35 meter wordt 'uitgeworpen' en vervolgens uiteenspat met een voelbare drukgolf en brandende delen.

Het vuurwerk is daarnaast ook onderzocht op ontsteekvertraging. Vuurwerk moet minimaal drie en maximaal acht seconden nadat het is afgestoken, afgaan. Gaat het vuurwerk eerder af, dan kan dit tot ernstig letsel leiden. Het vuurwerk gaat bijvoorbeeld af vóórdat het is weggegooid. Als het vuurwerk ná acht seconden nog niet afgaat, kunnen mensen denken dat het niet werkt en het proberen opnieuw aan te steken. Bij het oppakken kan het dan alsnog afgaan.

Ook de samenstelling van het vuurwerk is gecontroleerd. Zo is gekeken of er verboden stoffen, zoals perchloraat in het vuurwerk zitten. Perchloraat is een milieubelastende stof, die in Nederland niet mag worden gebruikt in vuurwerk. Daarnaast is ook de hoeveelheid kruit in het vuurwerk gewogen. Teveel kruit, kan ernstig letsel en schade aanrichten.

Een andere taak van de Vliegende Brigade is de controle op de in- en uitvoer van vuurwerk. De Vliegende Brigade werkt hierbij veelvuldig samen met andere instanties zoals de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de provincies, de politie en de douane.

Samen met handhavingspartners als de politie wordt eveneens op illegaal vuurwerk gecontroleerd. Er wordt namelijk nog steeds illegaal vuurwerk in het buitenland gekocht en naar Nederland gebracht. Maar ook vuurwerk dat via internet wordt verkocht. Vaak gaat het hier om zéér gevaarlijk vuurwerk, zoals de verboden mortierbommen en lawinepijlen.
Provincie:
Tag(s):