woensdag, 6. juli 2005 - 20:15

Laagste ziekteverzuim bij Politie Limburg-Noord

Venlo

De agenten van de politie Limburg-Noord melden zich het minst vaak ziek t.o.v. hun collega’s in de rest van het land. In 2004 kende het korps een ziekteverzuim van 5 procent. Landelijk gezien was dit 6,7 procent. Het ziekteverzuim is ook licht gedaald. In 2003 kende het korps nog een verzuim van bijna 5,2 procent.

Het lage aantal ziektemeldingen is te danken aan de ketenaanpak. Deze aanpak is gericht op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor agenten die gunstig uitvallen voor de gezondheid. Vanuit de rest van het land is er veel belangstelling voor deze (succesvolle) aanpak.

© BON
Provincie:
Tag(s):