maandag, 31. januari 2005 - 10:31

Landschaps Ontwikkelingsplan - Geef uw mening over het buitengebied!

Renkum

Al eerder riep de gemeente via Blik op Nieuws op uw mening te geven over het buitengebied.
<BR>Tot 5 februari a.s. kunt u aan de hand van een aantal stellingen uw mening geven over het Renkumse buitengebied. Ga daarvoor naar de internetsite www.renkum.nl/lop. Uw mening wordt gebruikt bij het opstellen van het Landschaps Ontwikkelingsplan (LOP). De stellingen zijn ook op papier verkrijgbaar bij de Informatiebalie in het gemeentehuis.

In een LOP worden beleidskeuzes gemaakt voor het Renkumse buitengebied voor de komende
10 jaar. Het ontwikkelen van delen van het buitengebied vraagt om het maken van afwegingen. Want voor bepaalde delen van het buitengebied kunnen ontwikkelingen juist onwenselijk zijn; daar zal bescherming de voorkeur hebben. Het LOP bevat straks ten minste één concreet uitvoeringsproject. De gemeenteraad stelt het plan in de eerste helft van 2005 het LOP vast, ná de gebruikelijke termijn van ter visielegging en inspraak.

Naast de gebruikelijke structuur van project-, stuur- en klankbordgroep om een dergelijk plan op te stellen heeft de gemeente Renkum een nieuw element toegevoegd, gebruik makend van het internet. Op de internetsite www.renkum.nl/lop kunt u lezen wat een LOP is, hoe het tot stand komt en hoe het Renkumse buitengebied eruit ziet. Maar ook belangrijk is dat de gemeente voor de eerste keer internet gebruikt om de meningen van inwoners te peilen.
Provincie:
Tag(s):