woensdag, 5. oktober 2005 - 7:16

Langdurige minima krijgen koelkast als gift

Nijmegen

Langdurige minima krijgen als dat nodig is voortaan een wasmaschine of een koelkast gratis. Ze hoeven voor de aanschaf van ‘duurzame gebruiksgoederen’ geen lening meer af te sluiten.
<BR>Huishoudens die al langer dan drie jaar een inkomen hebben op sociaal minimumniveau krijgen vanaf 1 oktober de bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen (bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast) als gift.

Nu wordt deze bijzondere bijstand nog vaak verstrekt als geldlening. Dit blijkt vaak te leiden tot andere problemen; huishoudens met een minimuminkomen hebben moeite om een lening af te lossen. Ook daalde de koopkracht van huishoudens met een minimuminkomen de afgelopen jaren.

Huishoudens met een minimuminkomen die na 1 oktober een aanvraag doen voor bijzondere bijstand komen in principe voor de nieuwe regeling in aanmerking. In bijzondere gevallen kan de gemeente er nog steeds voor kiezen de bijzondere bijstand als lening te verstrekken of de aanvraag niet te honoreren. Dit als de aanvrager in de voorbije drie jaren fraude heeft gepleegd of nog inkomen of vermogen tegoed heeft. Als iemand in financiële nood zit door onverantwoordelijk (financieel) gedrag, kan de gemeente ook besluiten van het verstrekken van bijzondere bijstand af te zien of een lening in plaats van een gift te verstrekken.

De raad heeft voor het verstrekken van de bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen aan minima een bedrag van €400.000 beschikbaar gesteld.
Provincie:
Tag(s):