maandag, 5. december 2005 - 17:20

Leeuwarden zwaarst gekort op bijstandsuitkeringen

Leeuwarden

De Wet Werk en Bijstand (WWB), de opvolger van de vroegere Algemene Bijstandswet, legt gemeenten de verplichting op om landelijk vastgestelde bijstandsuitkeringen te verstrekken. Hiervoor ontvangen gemeenten jaarlijks een budget van het rijk, maar op dat budget is door het rijk fors bezuinigd. Leeuwarden is een van de zwaarst getroffen gemeenten. Op het budget is ruim 10 procent gekort.

Dat zou betekenen dat Leeuwarden voor de volstrekt onmogelijke opgave staat om nog vóór 2006 bijna éénderde van de mensen in de bijstand te laten uitstromen. Andere gemeenten met vergelijkbare problemen zijn Almelo, Arnhem, Breda, Dordrecht, Emmen, Enschede, Groningen, Heerlen, Helmond, Leiden, Lelystad, Nijmegen, Schiedam en Sittard-Geleen.

De 27 grote steden in Nederland (G27) hebben op initiatief van Leeuwarden een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de Tweede Kamer. Volgend jaar krijgen deze gemeenten met elkaar ruim 38 miljoen euro mínder om de bijstandsuitkeringen van burgers te betalen. Als het rijk niet bijspringt, zijn forse bezuinigingen de komende jaren onvermijdelijk.

In het ondoorzichtige verdeelmodel dat het rijk hanteert, zit volgens de 27 grote gemeenten waarschijnlijk een fout. Een groot aantal gemeenten wordt met een dreigend tekort geconfronteerd, terwijl andere gemeenten juist meer geld krijgen, dat ze naar eigen goeddunken mogen besteden. Het kan overigens best zijn dat de verdeling volgens dit verdeelmodel volgend jaar volstrekt anders uitvalt.

De WWB zet aan om ‘werk van werk te maken’. Leeuwarden en andere gemeenten zijn daar al enkele jaren keihard mee bezig. Het verdeelmodel straft deze voor¬sprong op een bizarre manier af. De slogan had beter kunnen luiden: ‘In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst’. Vast staat dat door alle inspanningen van gemeenten om de kosten van bijstandsverlening terug te dringen, in 2004 en 2005 meer dan een half miljard euro op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken is bespaard!

De gemeenten dringen er bij het ministerie op aan het model opnieuw te laten onderzoeken door de Raad voor de Financiële Verhoudingen. Zolang er onevenredig nadeel optreedt, moeten gemeenten kunnen rekenen op een aanvulling van het rijk.
Naar verwachting komt dit vraagstuk aan de orde tijdens de bespreking van de begroting van het ministerie van SZW, op woensdag 7 december in de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):