zaterdag, 12. maart 2005 - 8:01

Leiden wil meer parkeergeld

Leiden

Leiden wil een hoger parkeertarief invoeren voor zogeheten sport utility vehicles (SUV's). De maatregel is onderdeel van een plan om de luchtkwaliteit de komende jaren te verbeteren.

Onderzoeksbureau CE uit Delft ziet goede mogelijkheden in het differentiëren van de parkeertarieven naar ruimtebeslag of milieuklasse van de auto. In het rapport Vergroening van het fiscale en financiële stelsel zoemt het onderzoeksbureau - in opdracht van het ministerie van VROM - nader in op de mogelijkheden die provincies en gemeenten hebben voor verdere vergroening.

Volgens het rapport zijn er vier maatregelen die provincies en gemeenten onmiddellijk kunnen invoeren zonder dat er een verandering van regels en wetten aan te pas hoeft komen. Eén daarvan is het differentiëren van parkeertarieven naar grootte en milieuklasse auto's.

Deze maatregel zal ertoe bijdragen dat de parkeerdruk afneemt en er meer ruimte komt voor andere zaken. Nadeel is wel dat de parkeermeters moeten worden aangepast, wat duur en tijdrovend zal zijn. Als eerste stap kunnen gemeenten ervoor kiezen alvast de tarieven van de vergunninghouders te differentiëren. Daarnaast denkt CE aan gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing (Diftar). Een kwart van de gemeenten werkt daar al mee.

Verdere vergroening is ook mogelijk door het milieu een rol te laten spelen bij de aanbesteding van het regionale en gemeentelijke vervoer. Dat kan door in de OV-concessies een milieuparagraaf op te nemen met daarin bijvoorbeeld eisen wat betreft de uitstoot van de voertuigen en de verplichting om een bepaald percentage bussen uit te voeren met roetfilters.

©BON/Sjaak Bron:ickro
Categorie:
Tag(s):