woensdag, 26. januari 2005 - 0:17

Leudalgebied als vuilstortplaats

Ospel

Het opruimen van illegaal gestort vuil in het Leudalgebied heeft de gemeente Haelen en Staatsbosbeheer het afgelopen jaar € 5500,- gekost. Het natuurgebied het Leudal wordt steeds vaker gebruikt om illegaal afval te storten. Sinds Staatsbosbeheer de vuilstorten registreert, is het aantal gestegen van 28 in 1994 naar 111 in 2004. In 2002 en 2003 was er een lichte daling merkbaar.

Het vuil bestond voor één derde uit tuinafval. Voor de rest betrof het voornamelijk huisraad, autobanden en huis-aan-huisbladen. Twaalf van de gevonden vuilstorten betroffen afval van hennepplantages zoals kweekbodems en lampen.
Behalve het groenafval, worden alle andere gevonden spullen door Staatsbosbeheer en de gemeente opgeruimd. Daarnaast is er ook nog zwerfvuil dat langs fietspaden en op parkeerplaatsen wordt gevonden. Ook het opruimen van dit afval heeft enkele duizenden euro’s gekost. © BON/John Peters
Provincie:
Tag(s):