woensdag, 30. maart 2005 - 11:30

Limburgers positief over hun provincie

Limburg

Limburgers hebben een hoog Limburggevoel en driekwart van de Limburgers is trots op zijn afkomst. Deze en andere resultaten staan in het Bevolkingsonderzoek 2005 (BOL) dat in opdracht van de Provincie Limburg jaarlijks onder een representatieve groep Limburgers wordt uitgevoerd. In dit onderzoek, waaraan 2750 Limburgers medewerking hebben verleend, worden Limburgers gevraagd hun mening te geven over o.a. de thema´s veiligheid, woonomgeving, natuur, onderwijs, toekomstperspectief en jong zijn in Limburg. De Provincie neemt de resultaten van dit onderzoek mee om ondermeer haar beleid te bepalen voor de provincie.

Tweederde van de ondervraagden voelt zich betrokken bij zijn woonomgeving en meer dan de helft zegt nieuwkomers in zijn buurt makkelijk op te nemen. De Limburger is positief gestemd over zijn carrièrekansen in de provincie. Ruim driekwart zegt dat zijn/haar opleidingsniveau van ruim voldoende kwaliteit is om werk te vinden. Bijna de helft geeft aan het geen probleem te vinden om over de grens op een bedrijventerrein te gaan werken.

De Limburger voelt zich ook betrokken bij de natuur. Zo zegt bijna 60% dat bedrijven wel mogen uitbreiden in natuurgebieden, mits die natuur elders wordt gecompenseerd. Ook heeft ruim eenderde geen probleem om een financiële bijdrage te leveren voor het behoud van zijn natuurlijke omgeving.

Opvallend is dat jongeren onder de 25 jaar positiever zijn gestemd over de toekomst dan de 25-plussers. Zo is deze groep positief gestemd over het vinden van werk na de schoolperiode.

Wat de veiligheid betreft voelen de respondenten zich vooral onveilig in het openbaar vervoer. Eenderde geeft dit aan. De hoge waterstand waardoor Limburg soms wordt getroffen, wordt volgens bijna de helft van de ondervraagden voldoende aangepakt. Een kwart zegt echter dat er onvoldoende maatregelen worden genomen om de hoge waterstand te bestrijden.

Gedeputeerde Staten is positief over de resultaten van de BOL 2005, maar toch zijn er nog een aantal punten waar de provincie aan moet werken. Het volgende bevolkingsonderzoek zal moeten uitwijzen of de Limburgers positief gestemd blijven en of de Provincie voldoende zijn best doet het verblijf in deze provincie zo optimaal mogelijk te maken voor haar inwoners. © BON/John Peters
Provincie:
Tag(s):